Nội dung khóa học Advanced Latte Art

Phần 1

Số buổi học: 2

 • Tìm hiểu về sữa dùng cho cà phê
 • Hướng dẫn đánh sữa
 • Thực hành đánh sữa cơ bản và cách khắc phục lỗi sai khi đánh sữa
 • Hướng dẫn tạo hình Tim và Tim Vân
 • Thực hành tạo hình Tim Vân

Phần 2

Số buổi học: 3

Hướng dẫn Latte Art và làm thế nào để có một ly Latte hoàn hảo về chất lượng và hình dáng

 • Tim Vân
 • Rosetta
 • Swan
 •  Basic Tulips

Phần 3

Số buổi học: 1

 • Hướng dẫn Latte Art nâng cao
  • Kỹ thuật Wing
  • Kỹ thật Free Pour

Phần 4

Số buổi học: 1

 • Thực hành Wing Tulip

Phần 5

Số buổi học: 1

 • Thực hành Wing Rosetta

Phần 6

Số buổi học: 1

 • Thực hành Free Pour

Phần 7

Số buổi học: 1

 • Ôn tập
Tổng số buổi của khóa học là 10 buổi
Học phí: 7.000.000
Thời lượng 1 buổi học : 3 tiếng
====================================================================================================================================================================================================
====================================================================================================================================================================================================

Sau khóa học nếu bạn còn chậm , The Lovely Cup O’ Coffee sẽ hỗ trợ cho bạn 1 vài buổi tập thêm và các buổi đó hoàn toàn ko tính phí.

The Lovely Cup O’ Coffee có khóa “Practice Makes Perfect” dành cho các bạn học viên muốn luyện tập sau khóa học chính với mức phí là 3.000.000đ/10 buổi.

Bạn chỉ có thể đăng ký sau khi hoàn thành khóa chính

Liên hệ:  093 200 6204