Nội dung khóa học Upper Latte Art

Phần 1

Số buổi học: 2

 • Tìm hiểu về sữa dùng cho cà phê
 • Hướng dẫn đánh sữa
 • Thực hành đánh sữa cơ bản và cách khắc phục lỗi sai khi đánh sữa
 • Hướng dẫn tạo hình Tim và Tim Vân
 • Thực hành tạo hình Tim Vân

Phần 2

Số buổi học: 1

Hướng dẫn Latte Art và làm thế nào để có một ly Latte hoàn hảo về chất lượng và hình dáng

 • Tim Vân
 • Rosetta
 • Swan
 • Tulips

Phần 3

Số buổi học: 1

 • Hướng dẫn Latte Art
  • Kỹ thuật Rosetta

Phần 4

Số buổi học: 1

 • Thực hành Rosetta

Phần 5

Số buổi học: 1

 • Thực hành Swan

Phần 6

Số buổi học: 1

 • Thực hành Tulips

Phần 7

Số buổi học: 1

 • Ôn tập

Tổng số buổi của khóa học là 8 buổi

Học phí: 4.500.000

Thời lượng 1 buổi học : 3 tiếng

Sau khóa học bạn còn cảm thấy chưa yên tâm  về tay nghề , đừng lo vì The Lovely Cup O’ Coffee hỗ trợ thêm cho các bạn từ 2 tới 3 buổi luyện tập miễn phí.

Liên hệ:  093 200 6204