Mục Đích Cuộc Thi Brew Challenge 2020

Đơn vị tài trợ-đồng hành

 Nhà Tài Trợ Vàng

Máy Móc

Nhà Tài Trợ Bạc

Dụng Cụ

Ban Tổ Chức

Training Center

Đồng Tổ Chức

Hội cựu du học Úc

Thành phần ban giám khảo

Image is not available

Mr.Hoang Tuan Phong
Sensory Judge

 • Founder Amino Coffee Roastery
 • Q Arabica Grader
Image is not available

Ms Nguyen Thi Hong Minh
Head Judge

 • Founder : MCC
 • Founder And Owner : MJC
 • Coffee Trainer, Coffee Consultant, Coffee Adviser
 • Judge for: Cau Dat Farm Cupping 2017; Trade Off Nha Trang 2018, VNSBC 2019, Brewing Cup 2020.
Image is not available

Mr.Trieu Ha Hieu
Sensory Judge

 • Production Manager The Married Beans
 • SCA Roasting Skills Professional Level 4
Image is not available

Mr.Phan Anh Tuan
Sensory Judge

 • Authorized SCA Trainer – Coffee Skills Program
 • Q Robusta And Arabica Grader
 • Q-Processing Generalist
 • National Judges Of Coffee Skills / Quality Competition
 • FMCG Markerter, Experience More Than 8 Years.
 • QConsumer-Health Marketer More Than 3 Years
 • Founder: The Coffaholic Roastery | The Coffaholic Café
Image is not available

Mr.Ken Nguyen
Sensory Judge

 • Champion Of PCA SCA Brewer's Cup 2019
 • Third Prize Asian Open Roast Master Championship 2019
 • Third Prize Latte Art International Roast Master Championship
 • 1st Runner-up VNSBC 2016
Image is not available

Mr.Truong Duy Phuong
Sensory Judge

 • Authoried SCA Trainer
 • Founder pRcafé Roastery
 • Giám Khảo Brewing Cup 2020
 • Giám Khảo Grind and Brew 2020
Image is not available

Ms.Mai Ngoc Pham
Sensory Judge

 • Authoried SCA Trainer-Barista & Sensory
 • CQI Q Grader
 • Top 3 VNBC 2019
Image is not available

Mr.Nat Paolone
Sensory Judge

 • SCA Professional Barista
 • SCA Roaster
 • Founder: Silvi Coffee Roasters
 • Judge: Vietnam National Barista Championship ,Latte Art,Brewer Judge
Arrow
Arrow
Slider