Mục Đích Cuộc Thi Brew Challenge 2020

Đơn vị tài trợ-đồng hành

 Nhà Tài Trợ Vàng

Máy Móc

Nhà Tài Trợ Bạc

Dụng Cụ

Ban Tổ Chức

Training Center

Đồng Tổ Chức

Hội cựu du học Úc

Thành phần ban giám khảo

[smartslider3 slider=5]

thể lệ và cách thức đăng ký

hình ảnh cuộc thi

Video cuộc thi