Thư viện Video


Free Pour Latte Art

Free Pour Latte Art

💟Barista đang là nghề làm thêm "hot" cho các bạn du học sinh.Giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, đồng thời có thêm thu nhập. 💟The Lovely Cup O' Coffee luôn tự hào mang đến những khóa học đào tạo Barista hiệu quả và chất lượng nhất cho các bạn học ...
Free Pour Latte Art 12

Free Pour Latte Art 12

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into ...
Tulips by Barista Dang Lan

Tulips by Barista Dang Lan

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into ...
Barista Training Latte Art Vietnam-Australia

Barista Training Latte Art Vietnam-Australia

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into ...
Training pha chế Cà phê - Chia sẻ kinh nghiệm xin việc làm thêm việc ở Úc

Training pha chế Cà phê – Chia sẻ kinh nghiệm xin việc làm thêm việc ở Úc

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into ...
Clip Tham Dự Latte Artist Championship 2017

Clip Tham Dự Latte Artist Championship 2017

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into ...
2018 WSBC-Paige Le

2018 WSBC-Paige Le

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into ...
The Lovely Cup O' Coffee

The Lovely Cup O’ Coffee

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into ...
Clip Tham Dự VNSBC 2018- Lê Thị Phương

Clip Tham Dự VNSBC 2018- Lê Thị Phương

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into ...

th-vin-video