Những học viên siêu lầy của The Lovely Cup

Mỗi chặng đường khác nhau trong đời ta lại gắn bó với một số người cùng biết bao kỉ niệm. Để rồi năm tháng đi qua, dù không ít người đã lần lượt bỏ đi, dù đôi khi chẳng còn thân thiết với nhau như trước nữa, nhưng những lần ngoái đầu lại và nhớ về những ngày đó, thì kỉ niệm vẫn chỉ gắn với từng ấy con người – những đứa bạn chơi chung.
#Seeyouagain #Họcviên #Teamlầy #Thelovelycupcoffee

nhng-hc-vin-siu-ly-ca-the-lovely-cup-o-to-barista-chuyn-nghip