Mục Đích Cuộc Thi vietnam coffee Challenge 

Nhà tài trợ vàng

Nhà tài trợ Bạc

Nhà tài trợ Đồng

Thành phần ban giám khảo Brew và  Roast Challenge

[smartslider3 slider=5]

Thành phần ban giám khảo Pour Challenge

[smartslider3 slider=4]

thể lệ và cách thức đăng ký Pour Challenge

thể lệ và cách thức đăng ký Brew Challenge

thể lệ và cách thức đăng ký Roast Challenge

hình ảnh cuộc thi

Video cuộc thi