Hoạt động cộng đồng


Stack-Up Challenge

Stack-Up Challenge

Thí sinh đăng ký dự thi gửi về cho Ban Tổ Chức(BTC) 01 video clip theo hướng dẫn sau: Trước khi thực hiện clip Latte Art dự thi, thí sinh cần giới thiệu rõ: Chào ban giám khảo Stack-Up Challenge 2021 Họ và tên. Nơi công tác(nếu có). Sau đây là phần dự thi của ...
Quy Trình Đăng Ký Dự Thi Vòng Online Brew Challenge 05/2022

Quy Trình Đăng Ký Dự Thi Vòng Online Brew Challenge 05/2022

1.Xét duyệt hồ sơ online: Các thí sinh trong Top 3 của các cuộc thi Brewing  sẽ không phải gửi Clip dự thi  Thí sinh gửi thông tin sau  về BTC : Họ và Tên Đầy Đủ.  Nickname(nếu có).  Ngày sinh. Số điện thoại liên hệ. Nơi làm việc chính thức, nếu bạn hiện không ...
Quy Định và Thể Thức Mini Brew Challenge 2022

Quy Định và Thể Thức Mini Brew Challenge 2022

Mục Đích Cuộc Thi Mini Brew Challenge 2022 Tạo ra sân chơi phong phú hơn, nội dung thi đấu mới mẻ để các bạn Barista giao lưu, học hỏi và có cơ hội thử thách bản thân. Đây cũng là sân chơi tiền đề để các bạn Barista có thêm nhiều kinh nghiệm đấu trường ...
Quy Định và Thể Thức Mini Brew Challange 2021

Quy Định và Thể Thức Mini Brew Challange 2021

Mục Đích Cuộc Thi Brew Challenge 2021 Tạo ra sân chơi phong phú hơn, nội dung thi đấu mới mẻ để các bạn Barista giao lưu, học hỏi và có cơ hội thử thách bản thân. Đây cũng là sân chơi tiền đề để các bạn Barista có thêm nhiều kinh nghiệm đấu trường cho ...
Quy Định Và Thể Thức Mini Pour Challenge 2022

Quy Định Và Thể Thức Mini Pour Challenge 2022

Mục Đích Cuộc Thi Mini Pour Challenge  Tạo ra sân chơi phong phú hơn, nội dung thi đấu mới mẻ để các bạn Barista giao lưu, học hỏi và có cơ hội thử thách bản thân. Đây cũng là sân chơi tiền đề để các bạn Barista có thêm nhiều kinh nghiệm đấu trường cho ...
Quy Định Và Thể Thức Brew Challenge

Quy Định Và Thể Thức Brew Challenge

Mục Đích Cuộc Thi Brew Challenge 2022 Tạo ra sân chơi phong phú hơn, nội dung thi đấu mới mẻ để các bạn Barista giao lưu, học hỏi và có cơ hội thử thách bản thân. Đây cũng là sân chơi tiền đề để các bạn Barista có thêm nhiều kinh nghiệm đấu trường cho ...
Hướng dẫn quy trình xin thị thực lao động kỳ nghỉ (462)

Hướng dẫn quy trình xin thị thực lao động kỳ nghỉ (462)

Thị thực Lao động Kỳ nghỉ (Diện thị thực 462) là gì? Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ (diện thị thực 462) cho phép các đối tượng tham gia chương trình là công dân Việt Nam được Lưu trú tại Úc tối đa 12 tháng với thị thực này Làm việc tại Úc, thông thường ...

hot-ng-cng-ng