Hoạt động cộng đồng


Coffee Taster’s Flavor Wheel

Coffee Taster’s Flavor Wheel

Coffee Taster’s Flavor Wheel (vòng tròn hương vị cà phê) được xuất bản lần đầu trong cẩm nang cà phê của SCA - Hiệp hội Cà phê Đặc sản (Specialty Coffee Association) vào năm 1995. 1. Vì sao cần có Coffee Taster’s Flavor Wheel? Coffee Taster’s Flavor Wheel là một bảng gợi ý với hệ ...

hot-ng-cng-ng